Schedule: 2023 3-Man #2
Home
Score
Away
Saturday, 1st Apr
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 7:45 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 7:48 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 7:51 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 7:54 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 7:57 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:00 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:03 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:06 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:09 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:12 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:15 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:18 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:21 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:24 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:27 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:30 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:33 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:36 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:39 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:42 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:45 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:48 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:51 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:54 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 8:57 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:00 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:03 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:06 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:09 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:12 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:15 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:18 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:21 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:24 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:27 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:30 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:33 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:36 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:39 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:42 AM
60 0
9:42 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:45 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:48 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:51 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:54 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 9:57 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:00 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:03 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:06 AM
0 60
10:06 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:09 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:12 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:15 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:18 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:21 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:24 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:27 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:30 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:33 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:36 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:39 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:42 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:54 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 10:57 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:00 AM
60 0
11:00 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:03 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:18 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:21 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:30 AM
58 3
11:30 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:33 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:36 AM
60 0
11:36 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:39 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:42 AM
58 3
11:42 AM
Division 6 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 11:45 AM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:00 PM
3 58
12:00 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:03 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:06 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:09 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:12 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:15 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:18 PM
3 58
12:18 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:21 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:24 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:27 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:30 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:33 PM
56 6
12:33 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:36 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:39 PM
56 6
12:39 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:42 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:45 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:48 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:51 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:54 PM
58 3
12:54 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 12:57 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:00 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:03 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:06 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:09 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:12 PM
56 6
1:12 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:15 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:18 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:21 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:24 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:27 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:30 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:33 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:36 PM
21 41
1:36 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:39 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:42 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:45 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:48 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:51 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:54 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 1:57 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:00 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:03 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:06 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:09 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:12 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:15 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:18 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:21 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:24 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:27 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:30 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:33 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:36 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:39 PM
56 6
2:39 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:42 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:45 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:48 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:51 PM
6 56
2:51 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:54 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 2:57 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:00 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:03 PM
60 0
3:03 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:06 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:09 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:12 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:15 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:18 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:21 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:24 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:27 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:30 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:33 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:36 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:39 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:42 PM
58 3
3:42 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:45 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:48 PM
60 0
3:48 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:51 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:54 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 3:57 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:00 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:03 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:06 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:09 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:30 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:33 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:36 PM
6 56
4:36 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:39 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:42 PM
60 0
4:42 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:45 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:48 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 4:51 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:00 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:03 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:06 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:09 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:15 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:18 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:30 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:33 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:36 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:39 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:42 PM
Division 5 3v3
Field: Field 1
Saturday, 1st Apr at 5:45 PM