Rankings: King of the South #6

Division 5 (RaceTo-3)

Rank Team Points
1 Houston Zone Kidz Black 100
2 Elite Dynasty Green 91.82
3 Houston Zone Kidz 83.64
4 Breach 75.45
5 nWo 67.27
6 ColdBlooded d6 59.09
7 Elite Dynasty 50.91
8 Get Ducked 42.73
9 Houston Havoc 34.55
10 B.A.B 26.36
11 Texas Easy Company 18.18
12 Houston Havoc 2 10