Rankings: Family Paintball Center #2

Novice

Rank Team Points
1 Miami Reapers cookie snatchers 100
2 Miami Reapers Fam 95.71
3 Free Smoke 91.43
4 710 Boyz 87.14
5 Templar Knights Black 82.86
6 Miami Sting 78.57
7 Tsunami Blue 74.29
8 Tsunami Gold 70
9 Miami Lifestyle Black 65.71
10 Fulla 61.43
11 Not So Devious 57.14
12 Templar Knights 52.86
13 Miami United 48.57
14 Rio 44.29
15 Templar Knights Silver 40
16 Demogorgons 35.71
17 Undertow Kids 31.43
18 Miami Soul 27.14
19 TargetSolution 22.86
20 Miami Lifestyle 18.57
21 Fulla Corp 14.29
22 Pewpew 10